Test Before Invest

De EDIH-EBE biedt toegang tot expertise, data en testfaciliteiten in zowel digitale, fysieke als living labs. Hier worden activiteiten aangeboden om het potentieel voor nieuwe producten en ideeën te testen zodat ondernemingen wetenschappelijk en economisch onderbouwde beslissingen kunnen nemen voor hun toekomstige investeringen.

Als een eerste stap kunnen we expertpanels organiseren. Experten van de EDIH-EBE zitten dan samen met experten van het bedrijf of de organisatie uit de publieke sector om ideeën en toepassingsmogelijkheden in detail te bespreken en vorm te geven. Dat kan ook met meerdere partijen, met verschillende actoren uit een waardenketen, met eindgebruikers, ... Kmo's en midcaps (minder dan 3000 VTE) genieten van 100% subsidie voor deze dienst.

Bedrijven of organisaties uit de publieke sector die gebruik wensen te maken van het dataplatform MyCSN voor gegevensbeheer en daaraan gekoppelde dienstverlening kunnen dit ook in diverse settings bespreken en uitwerken met experten van de EDIH-EBE en van MyCSN.

Elke opdracht voorziet ook in een gratis aangeboden Digital Maturity Assessment. In die scan worden de digitaliseringskansen in verschillende domeinen van de bedrijfsvoering voor u in kaart gebracht. Een medewerker van EDIH-EBE begeleidt u gratis en geheel vrijblijvend bij het invullen van een korte vragenlijst. 

Actief in deze domeinen:

Bekijk onze video nu:

Heeft u interesse in een of meerdere testactiviteiten? Neem contact op via onderstaand formulier en we begeleiden u naar de juiste contactpersoon.

Contact
Kmo?
In welk van de volgende testactiviteiten hebt u interesse? Meerdere opties mogelijk.