EDIH-EBE

European Digital Innovation Hub - Energy in the Built Environment

Uw toegang tot een digitale transformatie van energietoepassingen in de bouw

Wat en voor wie is de EDIH-EBE?


EDIH-EBE, European Digital Innovation Hub Energy in the Built Environment, is hét digitale en fysieke toegangspunt of "one-stop hub" voor start-ups, kmo’s, midcaps (<3000 VTE) en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving. De hub is gevestigd in Genk en heeft connecties met diverse andere digitale innovatiehubs in de EU. 

Waarom de EDIH-EBE?

Veel ondernemingen en organisaties uit de publieke sector (sociale huisvestigingsmaatschappijen, steden en gemeenten, …) die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving laten innovaties en opportuniteiten liggen op het gebied van digitale transformatie. Een gemiste kans, want een doorgedreven digitalisatie brengt heel wat voordelen met zich mee. Het laat ondernemingen toe om producten, processen en diensten te verbeteren om zo de energie-efficiëntie bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen en wijken te vergroten.

 
De EDIH-EBE werd opgericht om de digitale achterstand van ondernemingen weg te werken. Het is een one-stop-hub die verschillende diensten aanbiedt om de digitale kennis, vaardigheden en ervaringen van ondernemingen in de EU en Vlaanderen te verhogen en hun zo een competitieve voorsprong te geven. 

Wat kan digitalisatie voor jou betekenen?

Welke diensten biedt de EDIH-EBE aan?

Veel van deze diensten zijn gratis toegankelijk. Diensten tegen betaling worden sterk in prijs verlaagd voor bedrijven die voldoen aan de EU-definitie van kmo's of een midcap zijn (minder dan 3000 VTE) en geen 'bedrijf in moeilijkheden' zijn. Dit initiatief en de gunstige voorwaarden worden mogelijk gemaakt door een subsidie van het Digital Europe Programme en de medefinanciering door de provincie Limburg, Stad Genk, Nuhma en de uitvoerende partners. Een deel van de financiële tegemoetkoming voor kmo's/midcaps valt onder de staatssteunregels (de-minimis). Om van deze subsidie te kunnen genieten mag de kmo/midcap niet meer dan 200.000 euro de-minimis steun ontvangen hebben gedurende het lopende en de twee vorige boekjaren. Informeer geheel vrijblijvend of uw bedrijf aan deze voorwaarden voldoet.

Projectpartners

Co-financiers

Ondersteunende partners

European Digital Innovation Hub – Energy in the built Environment (EDIH EBE) project nr. 101083326. Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Programma Digitaal Europa. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het project geniet bijkomende steun van de stad Genk, de provincie Limburg en de uitvoerende projectpartners. Voor de aangeboden diensten is de de-minimis wetgeving inzake staatssteun van toepassing.