Innovation ecosystem & networking

 

De EDIH-EBE brengt bedrijven en organisaties uit de publieke sector die nood hebben aan nieuwe technologische oplossingen geregeld en gericht samen met experts, start-ups en bedrijven die marktklare oplossingen hebben. Om dit te bereiken organiseren we verschillende soorten evenementen: informatieve en netwerkevents, infosessies, good practices, webinars, bezoeken, workshops, matchmaking, co-creatie workshops, walk-shops, bewustmaking en bezoeken aan andere EDIHs enz. om te inspireren, meer inzicht te geven en samenwerking te faciliteren.