Physical labs

 

Fysieke labs bieden de mogelijkheid om hardware producten te testen en te valideren. De EDIH-EBE biedt ondersteuning met gedetailleerde monitoring onder verschillende omstandigheden en modellen om geavanceerde besturingsstrategieën te vergemakkelijken. Hiernaast maken augmented en virtuele realiteit laboratoria het mogelijk om nieuwe applicatiepakketten op verschillende hardwareplatforms te presenteren.

  Wat is er allemaal mogelijk? Enkele voorbeelden:

  • Het testen van PV-systemen met de nadruk op slimme besturing.
  • Testinfrastructuur voor respons van elektrische netwerken.
  • Valideren van producten voor vraagsturing.
  • Integratie van digitale componenten voor slimme gebouwen of thermische toepassingen.
  • Augmented en virtual reality om nieuwe applicatiepakketten op verschillende hardwareplatforms te presenteren.

  Testinfrastructuur voor fotovoltaïsche (PV) systemen

  • Digital twins van energiesystemen voor gebouwen bevatten geparametriseerde modellen van de verschillende componenten, die dienen gevalideerd te zijn met labotesten van hardware. Wij bieden testopstellingen aan voor validatie van PV-modules, BIPV-panelen, vermogenconvertoren, LVDC netwerk controllers en beveiligingen, etc. 

  • Binnen EnergyVille kunnen we performantie van nieuwe PV-moduletechnieken opmeten. We kunnen hiervoor ook extra sensoren integreren in producten om de temperatuur en mechanische impact op te volgen tijdens productie en in gebruik. Die testen (humidity freeze, thermal cycling, IV, flashing, EQE,...) geven dan als output karakteristieken die kunnen gebruikt worden voor het modelleren en het voorspellen van energieopbrengsten over de levensduur.

  Testinfrastructuur voor respons van elektrische netwerken

  • Testen van respons van elektrische netwerk componenten in representatieve netwerkmodellen. Toepassingsvoorbeelden: interoperabiliteitstesten van smart grid-communicatiediensten en -protocollen; geautomatiseerde karakterisering en betrouwbaarheidstesten van beveiligingssystemen voor AC- en DC-stroomsystemen; proof-of-concepttesten van cybersecurity.

  Testinfrastructuur voor vraagsturing

  • Testen en beoordelen van de vraagresponskenmerken van elk vraagresponsapparaat en de bijbehorende veilige communicatieprotocollen.

  • Analyse van laad- en snellaaddata en algoritmes om slim laden toe te laten, rekening houdend met toepassings- en netwerkcontext en de lokale elektriciteitsopwekking.

  • Testen van batterijcellen en -pakketten.

  • Testen van thermische systemen (waterverwarming en -opslag, stadsverwarmingsstations, warmtepompen).

  Testinfrastructuur voor slimme gebouwen

  • Ondersteuning van bedrijven om toegang te krijgen tot bepaalde meetgegevens in SmarThor/STORM District Energy Controller om oplossingen uit te proberen.
  • Integratie van apparaatcommunicatie naar een lokale controller van de 'SmarThor' living lab cloud voor interactie met geavanceerde voorspellings-, modelleer- en regeltechnieken. 
  • Interfaces waarmee derden veilig toegang kunnen krijgen tot specifieke energie- en gebouwgegevens, om oplossingen verder te ontwikkelen met behulp van het SmarThor-platform; ondersteuning van bedrijven met benchmarking van verschillende ontwerpen, dimensionering, optimalisatiestrategieën (met gebruik van AI waar van toepassing). 
  • Testen van stadsverwarmingsnetwerkcontrollers .
  • Testen van duurzame warmteproductiesystemen.
  • Testen van geïntegreerde duurzame warmtetoepassingen.
  • Bedrijfsevaluatie om potentiële toegevoegde waarde voor bedrijfsmodellen via simulatie te onderzoeken door ontwerpen, dimensionering, tariefstructuren en prijssignalen te verbinden met datasets en modellen in verband met stadsverwarming, warmteopslag (centraal en gedistribueerd), warmtebronnen zoals zonnewarmte, enz.

  Virtual reality lab

  • Demonstratie van 'Augmented en Virtual Reality' -hardware en -software.
  • Bedrijven krijgen (individueel of in groepsverband) toegang tot infrastructuur die volledig mobiel is en waarmee nieuwe toepassingspakketten op verschillende hardwareplatforms kunnen worden afgestemd en gedemonstreerd.