MyCSN dataplatform

Bedrijven of organisaties uit publieke sector die gebruik wensen te maken van het dataplatform MyCSN voor gegevensbeheer en daaraan gekoppelde dienstverlening kunnen dit ook in diverse settings bespreken en uitwerken met experten van de EDIH-EBE en MyCSN. Voor kmo's wordt deze dienst 100% gesubsidieerd.